Vem kan träna fridykning

Fridykning är en enkel sport! Oavsett vilka förutsättningar, erfarenheter eller utrustning du har kan du fridyka! Du tävlar mot dig själv och dina villkor. Det handlar om att skapa en vattenvana och trygghet i sig själv, så din utveckling sker i din takt.

 

Träningstider

Lördagar:
Ledarledd träning 16:00 – 17:00.
Total bassängtid 16:00 – 18:00.

Väggabadet
Saltsjöbadsvägen 6, Karlshamn
https://vaggabadet.karlshamn.se/

Psst! Glöm inte UV-Rugby på måndagar!

 

Hur ser en träning ut?

Vår träning går ut på att utvecklas till bra och säkra fridykare. En vanlig träning börjar med en samling av gruppen, följt av en genomgång av dagens pass. Det finns alltid ett huvudsyfte med träningen, ex. vattenvana, fensimsteknik eller liknande. Övningarna är upplagda på ett sätt som gör att du alltid kan anpassa dem efter din egen förmåga och dagsform. Instruktören är med under hela träningspasset för att visa övningar, svara på frågor och ge feedback. Tycker du att något är svårt eller om du vill ha extra stöd finns din instruktör alltid nära till hands.

 

Träningsnivåer

I dagsläget har vi en träningsgrupp för både nybörjare och mer avancerad fridykning. Framöver är målet att även arrangera barnträningar, samt en tävlingsgrupp. För att konstruktivt kunna delta i träningspasset är ett förkunskapskrav att kunna simma 200m och vara äldre än 13 år.

 

Instruktörer och tränare

Våra utbildade instruktörer och ungdomsinstruktörer leder de olika grupperna. Instruktörerna är utbildade inom SDDF och CMAS.