SSDK bedriver fridykning. Läs mer om fridykning under respektive underrubrik.