Avgifter per år

Senior, från 19 år. (dykare, fridykare, UV-rugby)

700 kr

Junior, tom 18 år. (dykare, fridykare, UV-rugby)

500 kr

Familjejunior tom 18 år
(Barn till betalande Senior)

100 kr

Stödmedlem

Endast för passiva medlemmar. Medlemskap i Sportdykarförbundet ingår inte. Försäkring ingår inte.


Tillträde till badhuset gäller men inga övriga medlemsförmåner.

200 kr

 

Betalar du avgift till Svenska Sportdykareförbundet via annan klubb, kan Senior och Junior dra av förbundsavgiften från medlemsavgiften ovan. Den är 290 kr för Senior och 100 kr för Junior.

 

För ordinarie medlem (Senior / Junior) betalas enbart förbundsavgift om nytt medlemskap tecknas efter 31:a augusti.

 

Ange alltid ditt personnummer vid inbetalning av medlemsavgift, även om du är medlem sedan tidigare. Annars kan vi inte hantera din registrering till SSDF.

 

Klubbmedlemmar har möjlighet att hyra delar av klubbens dykutrustning.

Utrustningen måste bokas innan avhämtning i klubbens bokningssystem.

Regler för hyra av utrustning finns i klubbens regelverk.

Avgiften betalas till klubbens Swish nummer eller till klubbens bankgiro. Se Om Klubben för Swish och bankgironummer.

 

Prislista:

Depositionsavgift för tagg till kompressorboden 150 kr
Luftkort 400 kr / år
Avgift för tillgång till Syre/Helium 100 kr / år
Syrgas 10 öre / liter
Helium 60 öre / liter
Fyllning luft, utan luftkort 60 kr / fyllning

Komplett utrustning (väst, regulator, flaska (luft))

150 kr/dygn

Enbart väst, regulator eller flaska (luft)

75 kr/dygn

Oxybox

Avgiftsfri. Måste dock bokas i bokningssystemet.

Utfärd Moby Dick, kort tur (1h gångtid)

150 kr/person

Utfärd Moby Dick, lång tur 300 kr/person
Båtkassa "Svarten"

50 kr/person + Tanken lämnas full!

 

Icke medlemmar betalar dubbel avgift (båtkassa) vid utfärd med båt!

 

Våra sponsorer