Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen ska stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. Personuppgifter omfattar alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Det kan, förutom personnummer, vara namn, adress, resultatlistor och även foton.

Vad gör SSDK?
SSDK har alla medlemsuppgifter i  IdrottOnline. Vi har inga andra register på medlemmar. Personer som lämnat föreningen och inte kommer tillbaks tas bort.
SSDK publicerar bilder från klubbaktiviteter, exempelvis dyk, på klubbens Facebooksida samt på vår hemsida. På dessa bilder förekommer klubbens medlemmar. SSDK kan komma att publicera material med begränsad personinformation på klubbens hemsida eller Facebooksida. Detta material kan exempelvis vara namnlistor med kontaktuppgifter för olika evenemang.

När medlem betalar medlemsavgiften godkänner man:
 • Att ens personuppgifter skrivs in i medlemsregistret (IdrottOnline).
 • Att ens bild kan förekomma publicerad på klubbens Facebooksida och hemsida.
 • Publicering av material med person- och kontaktuppgifter på klubbens Facebooksida och hemsida.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
SSDK behandlar personuppgifter för att administrera löpande verksamhet (utbildning, klubbdyk), kommunicera med föreningar och medlemmar (kallelser, information,) samt hantera verksamhetsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, uthyrning av utrustning m.m.). 
SSDK behandlar även personuppgifter kopplade till förening för utbetalning av bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet.

SSDK hanterar personuppgifter i samband med:
 
 • Administration av medlemsföreningar (styrelse, medlemsuppgifter, förbundsstämma) 
 • Utskick av medlemsinformation
 • Tävlingslicensansökan 
 • Tävlingsadministration i Sverige samt utomlands i CMAS-regi
 • Bidragshantering
 • Sammanställning av statistik och uppföljning 
 • Administration av utbildningar, kurser och träffar 
 • Registrering av roller (funktionärer, instruktörer, förtroendevalda m.fl.) 
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part/land utan särskilda skäl.

Vill du veta mer?
http://www.rf.se/personuppgifter