Stadgar

Klubbens stadgar antagna 2020 finns här.

Klubbens gamla stadgar gällande innan årsmötet 2020 finner du här.

Regler

Klubbens lokala regler finner du här.