Stadgar

Klubbens stadgar antagna 2020 finns här.

Regler

Klubbens lokala regler, reviderade 2021, finner du här.