Post Namn Ansvar e-post
Ordförande Mattias Borgkvist Hemsidan, Facebook, Badplatsstädning ordforande@ssdk-karlshamn.se
styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Vice ordförande Karl Melin   ordforande@ssdk-karlshamn.se
styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Kassör Markus Forsberg Medlemsregisteransvarig kassor@ssdk-karlshamn.se
styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Sekreterare Jerry Lilja Utbildningsansvarig

styrelsen@ssdk-karlshamn.se

Ledamot Joakim Nilsson UV-Rugbyansvarig styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Ledamot Anton Hall Fridykningsansvarig styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Suppleant Mattias Perätalo Säkerhetsanvarig, Kompressorbodsansvarig styrelsen@ssdk-karlshamn.se

 

Övriga ansvarsområden

Post Namn Ansvar Kontaktinformation
Klubbdyk Karl Melin Sammankallande styrelsen@ssdk-karlshamn.se
  Mats Verbanac    
Revisorer Bengt Månsson  

E-post: revisor@ssdk-karlshamn.se

Telefon: 0708-180399

  Sören Nilsson    
Fadderansvarig Herbert Jonsson Ansvarig för fadderverksamhet fadder@ssdk-karlshamn.se
Valberedning Niklas Sandgren Sammankallande valberedningen@ssdk-karlshamn.se
Båtsektionen Karl Melin Sammankallande styrelsen@ssdk-karlshamn.se
  Markus Forsberg    
  Mattias Perätalo    

 

Våra sponsorer