Post Namn Ansvar e-post
Ordförande Mattias Borgkvist Hemsidan, Facebook, Badplatsstädning ordforande@ssdk-karlshamn.se
styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Vice ordförande Karl Melin   ordforande@ssdk-karlshamn.se
styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Kassör Markus Forsberg Medlemsregisteransvarig
Sammankallande båtsektionen
kassor@ssdk-karlshamn.se
styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Sekreterare Sabina Ringius Klubbdyksansvarig

styrelsen@ssdk-karlshamn.se

Ledamot Jerry Lilja Utbildningsansvarig styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Ledamot Joakim Nilsson UV-Rugbyansvarig styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Suppleant Mattias Perätalo Säkerhetsanvarig, Kompressorbodsansvarig styrelsen@ssdk-karlshamn.se

 

Övriga ansvarsområden

Post Namn Ansvar Kontaktinformation
Revisorer Göran Petersson  

E-post: revisor@ssdk-karlshamn.se

  Föreningstjänst Karlshamn    
Valberedning Niklas Sandgren Sammankallande valberedningen@ssdk-karlshamn.se
Båtsektionen Markus Forsberg Sammankallande armadan@ssdk-karlshamn.se
  Karl Melin    
  Mattias Perätalo    
  Torbjörn Blomqvist    
  Göran Petersson    
  Magnus "Diesel" Pettersson    
  Fredrik Gungård    

 

Våra sponsorer