Post Namn Ansvar e-post
Ordförande Mattias Borgkvist Hemsidan, Facebook ordforande@ssdk-karlshamn.se
styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Vice ordförande Lina Danerklint Badplatsstädning styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Kassör Markus Forsberg Medlemsregisteransvarig
Sammankallande båtsektionen
kassor@ssdk-karlshamn.se
styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Sekreterare Sabina Ringius Klubbdyk

styrelsen@ssdk-karlshamn.se

Ledamot Joakim Rochford UV-Rugbyansvarig
Ansvarig badhusbemanning
styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Ledamot Pontus Alenlöv   styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Suppleant Mattias Perätalo Kompressorbodsansvarig styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Suppleant Karl Melin   styrelsen@ssdk-karlshamn.se

 

Övriga ansvarsområden

Post Namn Ansvar Kontaktinformation
Revisorer Göran Petersson  

revisor@ssdk-karlshamn.se

  Niklas Sandgren   revisor@ssdk-karlshamn.se
Valberedning Anna Hilgers   valberedningen@ssdk-karlshamn.se
  Adib Diab   valberedningen@ssdk-karlshamn.se
Utbildningsansvarig Jerry Lilja   utbildning@ssdk-karlshamn.se
Båtsektionen Markus Forsberg Sammankallande armadan@ssdk-karlshamn.se
  Karl Melin   armadan@ssdk-karlshamn.se
  Mattias Perätalo   armadan@ssdk-karlshamn.se
  Torbjörn Blomqvist   armadan@ssdk-karlshamn.se
  Göran Petersson   armadan@ssdk-karlshamn.se
  Magnus "Diesel" Pettersson   armadan@ssdk-karlshamn.se
  Fredrik Gungård   armadan@ssdk-karlshamn.se

 

Våra sponsorer