Klubben fyller 60 år!

Klubben fyller 60 år!
Boka in den 18:e Maj!

Klubben fyller 60 år och det firar vi denna dag. Först med utomhusaktivitet under dagen och på kvällen blir det middag på någon restaurang i Karlshamn.

Mer information kommer inom kort!

Badhuset stängt 30:e mars

Vi har dessvärre, med kort varsel, fått veta att det är simtävling i Väggabadet på lördag, 30:e mars. Vår tid utgår därför denna helg.

Besök på Belos lördagen den 27/4

SSDK:s medlemmar bjuds in på studiebesök på dykfartyget Belos lördagen den 27/4, Marinbasen i Karlskrona.

Det finns 12 platser. Anmälan till Joel Vitaskär senast den 11/4 för att kunna göra en besöksanmälan.

Det Joel behöver i anmälan är namn, personnummer och telefonnummer.

Anmäl till: jo_ni_87@hotmail.com

Årsmöteshandlingar 2019

Nu ligger årsmöteshandlingarna för 2019 uppe.
De finns under denna sida.

Notera att anmälan är obligatorisk, så att vi vet hur många som kommer. Det är för att beräkna mängden fika. Så var vänliga att anmäl er om ni kommer, senast 19/3.
Anmälan sker till ordförande: ordforande@ssdk-karlshamn.se

Observera att du måste ha betalat din medlemsavgift för 2019 innan årsmötet för att ha rösträtt!

Badet inställt 2:a Mars

Angående lördag 2/3 har vi med kort varsel fått följande information från Väggabadet:

På lördag så har KSK simtävling här på väggabadet och dom kommer att vara här hela dagen så eran tid utgår just denna veckan.

Inget bad på lördag moa.

Information om badhustider

UV-Rugbyn har begärt att få ett par extratider för att träna extra inför tävling.

Därför kommer badhuset följande lördagar endast vara tillgängligt för UV-Rugby:
23:e Februari och 16:e Mars. 

Årsmöte 2019 samt information

Härmed bjuds alla medlemmar till SSDK:s årsmöte 2019

Tidpunkt: 21 mars 2019 Kl 18:00
Plats: Klubbstugan vid Svanevik, Karlshamn

Dagordning samt övriga årsmöteshandlingar som verksamhetsberättelse, propositioner samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att anslås på hemsidan två veckor innan årsmötet, 7 mars 2019 på följande adress:
http://www.ssdk-karlshamn.se/arsmote-2019


Vill du skriva en motion till årsmötet ska denna enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, det vill säga 21 februari 2019. Motioner mailas till styrelsen:  styrelsen@ssdk-karlshamn.se.

Observera att för att ha rösträtt på årsmötet måste du betalat in din medlemsavgift för 2019 innan årsmötet.

 

Formaliserat regelverk

Senaste åren har antalet medlemmar ökat kraftigt. Styrelsen har insett att det funnits ett behov av att formalisera och vidareutveckla klubbens egna regler och praxis så att detta blir tydligt för alla medlemmar. Styrelsen har diskuterat detta en tid och det hela har aktualiserats då synpunkter kommit in under hösten på dessa reglers tydlighet.

Vi har nu sammanställt dessa regler och publicerat på hemsidan. Reglerna är beslutade av styrelsen. Vi har dock jobbat hårt på att få detta klart till årsmötet för att alla ska ges möjlighet att ha synpunkter på regelverket. Om du skulle vilja ändra något i regelverket vill vi att du gör det genom att lämna motion till årsmötet enligt ovan.

Regelverket hittar du här:

http://www.ssdk-karlshamn.se/stadgar-och-regler

Vi vill att alla som ämnar komma anmäler sig innan då klubben bjuder på fika. Årsmötet är klubbens högst beslutande organ, det är således viktigt att så många som möjligt kommer.

Anmälan sker till ordförande: ordforande@ssdk-karlshamn.se

Anmäl dig INTE genom att svara på detta mail!

Varmt välkommen!

Information från styrelsen

Hoppas att det är bra med er alla i vinterrusket. För de flesta är det lågsäsong nu, men vi försöker hålla igång med trivselaktiviteter och badhusträning inför kommande säsong. Tänk på att se över er utrustning och serva regulatorer så att allt är tipp-topp inför kommande säsong. Här följer lite information från styrelsen.

Denna information har mailats ut till alla som ha en e-postadress registrerad i vårt medlemsregister. Saknar du detta mail? Då får du gärna maila din e-post till info@ssdk-karlshamn.se så ser vi till att uppdatera dina uppgifter.

 

Medlemsavgift 2019
Det börjar bli dags att betala medlemsavgiften för 2019. Kom ihåg att man behöver betala medlemsavgift för att få nyttja klubbens faciliteter samt utrustning. Medlemskap i klubben ger också medlemskap i Svenska Sportdykareförbundet och med det följer bland annat tidningen Sportdykaren samt en olycksfallsförsäkring.

Medlemsavgiften är höjd till 700 kronor för 2019 och som vanligt ges 100 kronor i rabatt om man betalar innan 31:a december, alltså blir då avgiften 600 kronor. Övriga avgifter som exempelvis avgift för luftfyllningskort är oförändrad. Se detaljer om avgifter och inbetalning på hemsidan.

 

Uppdatering av GDPR
Styrelsen har uppmärksammats om att klubbens GDPR-policy varit otydlig och kunnat misstolkats. Den har nu blivit uppdaterad. Det som är nytt är följande:

SSDK kan komma att publicera material med begränsad personinformation på klubbens hemsida eller Facebooksida. Detta material kan exempelvis vara namnlistor med kontaktuppgifter för olika evenemang.

När medlem betalar medlemsavgiften godkänner man:

  • ...
  • Publicering av material med person- och kontaktuppgifter på klubbens Facebooksida och hemsida.

GDPR-policyn finns i sin helhet på hemsidan.

 

Arbete med lokala klubbregler

Styrelsen har tagit emot synpunkter på att det finns en del oklarheter kring regler i klubben som inte tas upp av stadgarna. Styrelsen ser positivt på att det kommer in synpunkter av det här slaget. Det är ett tecken på att klubben har växt väldigt mycket med aktiva medlemmar de senaste åren. Med en sådan expansion faller det sig naturligt att vi behöver se över och formalisera exempelvis regler och praxis som tidigare inte funnits formellt nedtecknade.

I skrivande stund arbetar därför styrelsen med att formalisera regler som tar upp exempelvis:

  • Regler kring Prova-på-Dyk på klubbens badhustider
  • Regler kring utbildning i klubbens regi och utbildning på klubbens badhustider
  • Regler kring nyttjande av klubbens utrustning
  • Regler kring nyttjande av klubbens båtar
  • Regler kring nyttjande av klubbens kompressor

Vi återkommer under början av nästa år när det här arbetet är klart.

 

Informationsspridning
Styrelsen har tagit emot synpunkter på att man vill ha en ökad transparens på vad som avhandlas på styrelsemötena. Vi har tagit detta till oss. Protokoll från våra styrelsemöten är inte offentlig handling och dessa kommer således inte att offentliggöras. Det vi däremot kommer göra är att lägga upp ett referat på protokollet från varje styrelsemöte på hemsidan, med början från och med styrelsemötet 2018-12-06. Dessa Referat kommer innehålla styrelsens diskussionspunkter samt beslut. Utöver dessa kommer även årsmötesprotokollen läggas ut i sin helhet på hemsidan.

 

Nyårsdyk

Snart är det dags att dyka ut julen och sätta punkt för dykåret 2018. Detta gör vi som vanligt med ett nyårsdyk där vi bjuder på grillad korv, fika och glögg.
I år tänkte vi hålla till vid stranden vid kallbadhuset i Karlshamn. Samling sker där 10:00 och vi räknar med att vara i vattnet vid 11 tiden. Vi hoppas på bra väder och ett bra uppslutande!

 

Styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Dags att betala medlemsavgiften

Det börjar bli dags att betala medlemsavgiften för 2019.

Notera att vi på förra årsmötet höjde medlemsavgiften med 100 kronor. Den är nu alltså 700 kronor. Betalar man innan nyår, 31 december, ges 100 kronors rabatt alltså 600.

Några duktiga medlemmar har redan varit förutseende och betalat in medlemsavgiften dock inte tagit höjd för höjningen. Ni som vet med er att ni redan betalat, var vänliga att se över detta och justera om det inte skulle stämma.

Hemsidan var inte uppdaterad med de nya avgifterna men det är nu justerat. Vi ber om ursäkt för detta. Avgiften för luftfyllningskort är oförändrad för de som önskar ett sådant.

http://ny.ssdk-karlshamn.se/avgifter

I övrigt återkommer vi snart med lite information från styrelsen.

Medlemsmöte 1/12 med SSDK-Karlshamn!

Medlemsmöte 1/12 med SSDK-Karlshamn!
Lördagen den 1/12 klockan 19.00 är det dags för medlemsmöte för SSDK-Karlshamns medlemmar. Vi börjar kvällen i klubblokalen med en liten fika, pratar lite om hur årets dykplanering har fungerat och om hur vi vill att nästa års dykplanering ska vara. Vi titta också på filmen som SSDK köpt av dyk-guiden vid årets Röda Havet resa. Medlemmar har också möjlighet att visa bilder och filmer från årets dykhändelser.

Ni som vill visa film/bilder: Lägg materialet på ett USB-minne, längd på film är max 5min och max antal bilder är 10.
När vi är färdiga i klubblokalen går alla som vill ut och tar en bit mat i klassisk SSDK-anda.

Anmälan görs till Birgitta Frejborn, meddela även om ni vill följa med och äta så vi kan förboka: birgitta.frejborn@gmail.com