Posts From juli, 2020

Årsmöte 2020

I mars beslutade vi att skjuta upp SSDK:s årsmöte. Nytt datum sattest till 4:e augusti.

Läget med Covid-19 är mer eller mindre oförändrat, i alla fall när det kommer till rekommendationer och regler kring större sammankomster. Det nya datumet är nu endast någon vecka bort. Vi som sitter i styrelsen känner att det inte vore optimalt att skjuta på årsmötet ännu längre, då det inte är realistiskt med ett nytt datum före mars 2021, då nästa ordinarie årsmöte ska hållas.

Vi har således beslutat att hålla årsmötet som planerat nu, den 4 augusti 18:00. Klubblokalen i Svanevik är bokad. Vi försöker hålla mötet så kort som möjligt för att minimera tiden vi exponeras för varandra. Skulle det visa sig att vi blir många så att vi sitter för trångt, så är planen att vi flyttar ut och har mötet utomhus. Vi hoppas att detta ska kännas som en bra lösning för alla. 

Årsmöteshandlingar finns här: http://www.ssdk-karlshamn.se/arsmote-2020

Det vi har att besluta kring förutom val av styrelse, är att besluta om de nya stadgarna som vi tidigare annonserat. Sedan vi lade upp det första förslaget har vi gjort en justering av 6 kap, §1, där vi säger att styrelsen ska bestå av ordföranden samt 3 - 6 övriga ledamöter. Detta för att ha en viss flexibilitet i styrelsens storlek. 

Vi önskar alla välkomna till årsmötet.

Styrelsen