Posts From juni, 2022

Väggabadet

För information! Vi har bokat in tider i Väggabadet under sommaren enligt nedan:

Måndagar:
* 1 bana 18.30-19.30 (en timme).
* Hoppbassängen: 19.30-20.30 (en timme).

18:30-19:30 är vikt för fridykarnas längdträning. 19:30-20:30 i djupa hoppbassängen kan man även motionssimma eller apparatdyka.

Gäller från och med 20/6 tills våra ordinarie tider börjar i höst.

Ni hittar alltid aktuella tider i badet här:
http://ny.ssdk-karlshamn.se/medlemsinformation#Badhustider
 

Avgifter för båtutfärd

På grund av kraftigt ökade bränslekostnader har vi beslutat att höja avgiften för båtdyk. Samtidigt inför vi två olika avgifter. En för kortare turer och en annan, högre, för längre turer. En kort tur är båtdyk upp till en timmes gångtid från hamn och en lång tur är alltså mer än en timmes gångtid. Kortare turer är typiskt i den närmsta inre skärgården.

Kort tur kostar nu 150kr

Lång tur kostar 250kr

Precis som tidigare betalar icke medlemmar dubbel avgift.

Priset ställt i relation till kommersiella alternativ är fortfarande väldigt förmånligt. Prisjusteringen gäller från och med 2022-06-01.