Posts From april, 2020

Information från styrelsen April

Med anledning av att årsmötet blev framflyttat vill styrelsen förmedla lite information.


Brum till salu
Vi har tidigare annonserat att vi på årsmötet ville ta upp frågan om hur många båtar klubben ska ha i framtiden. Då vi nu av nödvändiga skäl har varit tvungna att skjuta upp årsmötet, har vi tvingats att fatta beslut om att avyttra en av våra båtar. Styrelsen har beslutat att sälja Brum, framförallt av tre skäl, den medför kostnader, kräver underhåll och utnyttjas ganska lite. Vi vill istället fokusera våra resurser, både ekonomiska och mänskliga på en båt, alltså Moby Dick.


Vi vill nu innan vi lägger ut båten till försäljning offentligt, kolla om det är någon i klubben som vill köpa Brum. Skicket på båten är relativt bra bruksskick och maskinen är i fint skick. Priset vi tänkt oss är 20 000.


Om ni har några frågor skicka mail till styrelsen@ssdk-karlshamn.se. Om du vill lägga ett bud skickas det till kassören, Christer, på mail kassor@ssdk-karlshamn.se. Bud mottages fram till den 17/4 därefter kommer vi att lägga ut båten till försäljning offentligt.


Stödmedlem
Vi har beslutat att införa ett stödmedemskap. Avgiften är 200 kronor per år för personer över 18. I avgiften ingår inget medlemskap i SSDF. Man är inte fullvärdig medlem och får bara följa med som icke-dykare på klubbens båtutfärder i mån av plats. Däremot kommer man att få komma in i badhuset på klubbens tider för att motionssimma och umgås. Syftet är att locka fler personer till klubben för att de ska få en insyn i vår verksamhet och vilja utbilda sig till dykare. Sprid informationen till släkt och vänner!


Klubbdyksplaneringen
Klubbdyksplaneringen är nu fastställd. Kolla hemsidan för detaljer.


Nytt datum för årsmöte
I och med skärpta regler kring Covid-19 har vi beslutat att skjuta årsmötet till augusti efter semestrarna. Nytt datum är 4/8 klockan 18:00 i klubblokalen. Vi kommer att reservera ett antal platser på restaurang om vi blir några som vill gå ut och äta tillsammans efteråt.