Posts From december, 2018

Information från styrelsen

Hoppas att det är bra med er alla i vinterrusket. För de flesta är det lågsäsong nu, men vi försöker hålla igång med trivselaktiviteter och badhusträning inför kommande säsong. Tänk på att se över er utrustning och serva regulatorer så att allt är tipp-topp inför kommande säsong. Här följer lite information från styrelsen.

Denna information har mailats ut till alla som ha en e-postadress registrerad i vårt medlemsregister. Saknar du detta mail? Då får du gärna maila din e-post till info@ssdk-karlshamn.se så ser vi till att uppdatera dina uppgifter.

 

Medlemsavgift 2019
Det börjar bli dags att betala medlemsavgiften för 2019. Kom ihåg att man behöver betala medlemsavgift för att få nyttja klubbens faciliteter samt utrustning. Medlemskap i klubben ger också medlemskap i Svenska Sportdykareförbundet och med det följer bland annat tidningen Sportdykaren samt en olycksfallsförsäkring.

Medlemsavgiften är höjd till 700 kronor för 2019 och som vanligt ges 100 kronor i rabatt om man betalar innan 31:a december, alltså blir då avgiften 600 kronor. Övriga avgifter som exempelvis avgift för luftfyllningskort är oförändrad. Se detaljer om avgifter och inbetalning på hemsidan.

 

Uppdatering av GDPR
Styrelsen har uppmärksammats om att klubbens GDPR-policy varit otydlig och kunnat misstolkats. Den har nu blivit uppdaterad. Det som är nytt är följande:

SSDK kan komma att publicera material med begränsad personinformation på klubbens hemsida eller Facebooksida. Detta material kan exempelvis vara namnlistor med kontaktuppgifter för olika evenemang.

När medlem betalar medlemsavgiften godkänner man:

  • ...
  • Publicering av material med person- och kontaktuppgifter på klubbens Facebooksida och hemsida.

GDPR-policyn finns i sin helhet på hemsidan.

 

Arbete med lokala klubbregler

Styrelsen har tagit emot synpunkter på att det finns en del oklarheter kring regler i klubben som inte tas upp av stadgarna. Styrelsen ser positivt på att det kommer in synpunkter av det här slaget. Det är ett tecken på att klubben har växt väldigt mycket med aktiva medlemmar de senaste åren. Med en sådan expansion faller det sig naturligt att vi behöver se över och formalisera exempelvis regler och praxis som tidigare inte funnits formellt nedtecknade.

I skrivande stund arbetar därför styrelsen med att formalisera regler som tar upp exempelvis:

  • Regler kring Prova-på-Dyk på klubbens badhustider
  • Regler kring utbildning i klubbens regi och utbildning på klubbens badhustider
  • Regler kring nyttjande av klubbens utrustning
  • Regler kring nyttjande av klubbens båtar
  • Regler kring nyttjande av klubbens kompressor

Vi återkommer under början av nästa år när det här arbetet är klart.

 

Informationsspridning
Styrelsen har tagit emot synpunkter på att man vill ha en ökad transparens på vad som avhandlas på styrelsemötena. Vi har tagit detta till oss. Protokoll från våra styrelsemöten är inte offentlig handling och dessa kommer således inte att offentliggöras. Det vi däremot kommer göra är att lägga upp ett referat på protokollet från varje styrelsemöte på hemsidan, med början från och med styrelsemötet 2018-12-06. Dessa Referat kommer innehålla styrelsens diskussionspunkter samt beslut. Utöver dessa kommer även årsmötesprotokollen läggas ut i sin helhet på hemsidan.

 

Nyårsdyk

Snart är det dags att dyka ut julen och sätta punkt för dykåret 2018. Detta gör vi som vanligt med ett nyårsdyk där vi bjuder på grillad korv, fika och glögg.
I år tänkte vi hålla till vid stranden vid kallbadhuset i Karlshamn. Samling sker där 10:00 och vi räknar med att vara i vattnet vid 11 tiden. Vi hoppas på bra väder och ett bra uppslutande!

 

Styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Dags att betala medlemsavgiften

Det börjar bli dags att betala medlemsavgiften för 2019.

Notera att vi på förra årsmötet höjde medlemsavgiften med 100 kronor. Den är nu alltså 700 kronor. Betalar man innan nyår, 31 december, ges 100 kronors rabatt alltså 600.

Några duktiga medlemmar har redan varit förutseende och betalat in medlemsavgiften dock inte tagit höjd för höjningen. Ni som vet med er att ni redan betalat, var vänliga att se över detta och justera om det inte skulle stämma.

Hemsidan var inte uppdaterad med de nya avgifterna men det är nu justerat. Vi ber om ursäkt för detta. Avgiften för luftfyllningskort är oförändrad för de som önskar ett sådant.

http://ny.ssdk-karlshamn.se/avgifter

I övrigt återkommer vi snart med lite information från styrelsen.