Posts From januari, 2019

Information om badhustider

UV-Rugbyn har begärt att få ett par extratider för att träna extra inför tävling.

Därför kommer badhuset följande lördagar endast vara tillgängligt för UV-Rugby:
23:e Februari och 16:e Mars. 

Årsmöte 2019 samt information

Härmed bjuds alla medlemmar till SSDK:s årsmöte 2019

Tidpunkt: 21 mars 2019 Kl 18:00
Plats: Klubbstugan vid Svanevik, Karlshamn

Dagordning samt övriga årsmöteshandlingar som verksamhetsberättelse, propositioner samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att anslås på hemsidan två veckor innan årsmötet, 7 mars 2019 på följande adress:
http://www.ssdk-karlshamn.se/arsmote-2019


Vill du skriva en motion till årsmötet ska denna enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, det vill säga 21 februari 2019. Motioner mailas till styrelsen:  styrelsen@ssdk-karlshamn.se.

Observera att för att ha rösträtt på årsmötet måste du betalat in din medlemsavgift för 2019 innan årsmötet.

 

Formaliserat regelverk

Senaste åren har antalet medlemmar ökat kraftigt. Styrelsen har insett att det funnits ett behov av att formalisera och vidareutveckla klubbens egna regler och praxis så att detta blir tydligt för alla medlemmar. Styrelsen har diskuterat detta en tid och det hela har aktualiserats då synpunkter kommit in under hösten på dessa reglers tydlighet.

Vi har nu sammanställt dessa regler och publicerat på hemsidan. Reglerna är beslutade av styrelsen. Vi har dock jobbat hårt på att få detta klart till årsmötet för att alla ska ges möjlighet att ha synpunkter på regelverket. Om du skulle vilja ändra något i regelverket vill vi att du gör det genom att lämna motion till årsmötet enligt ovan.

Regelverket hittar du här:

http://www.ssdk-karlshamn.se/stadgar-och-regler

Vi vill att alla som ämnar komma anmäler sig innan då klubben bjuder på fika. Årsmötet är klubbens högst beslutande organ, det är således viktigt att så många som möjligt kommer.

Anmälan sker till ordförande: ordforande@ssdk-karlshamn.se

Anmäl dig INTE genom att svara på detta mail!

Varmt välkommen!