Årsmötet 2021 kommer att ske digitalt den 24:e mars klockan 18:00. Information om hur man kopplar upp sig till mötet mailas till medlemmarna separat, en vecka innan mötet. För frågor kontakta ordförande:

ordforande@ssdk-karlshamn.se

Årsmöteshandlingar

Ekonomi