Samling sker vid anvisade platser.

Planerad dykplats finns angivet på vissa dagar, men kan ändras beroende på väder och vind.

Samling sker anvisad tid. Därefter sker omgående transport vidare till dykplatsen med båt eller bil. Därför behövar all utrustning vara klar innan, som ex luftfyllning, hyra utrustning osv!

Obeservera att det i vissa fall krävs anmälan. Anmälan måste då ske med SMS till dykledaren.

Nivåerna nedan ses som ett riktmärke. Medium betyder oftast att även nybörjare kan vara med men det krävs att man känner sig trygg och har koll på sin avvägning. Exempelvis vid dyk från båt, lite större djup osv. Kolla med dykledaren om du är osäker.

Väl mött och sist men inte minst, så önskar vi alla medlemmar en skön och trevlig dykning.

 

Definition dyknivå
Lätt Alla kan delta oavsett utbildningsnivå, ex CMAS 1*, PADI OW, el motsvarande.
Medel Kräver viss extra utb.nivå, ex nattdyk, dykdjup > 18m osv. CMAS 2**, PADI AOW, el motsvarande.
Svår Avancerad nivå med specifika utb.krav. CMAS 3***, PADI DM el motsvarande.

 

Klubbdyk för 2020

Preliminär. Tider och detaljuppgifter kan uppdateras.

Datum Dag Tid Aktivitet Samlingsplats Nivå Ansvarig Detaljer
Apr 4 16:00 Avrostningsdyk Väggabadet Väggabadet Lätt    
Apr 19 09:00 Landdyk Koffsanabb KB Lätt Birgitta, Christer  
Apr 26 09:00 Klubbdyk ev. 2 båtdyk KB Lätt Kalle M, Lina D  
Maj 3 10:00 Vårrustning snorkelleden Kollevik Lätt Mikale B, Jerry N Klubben bjuder alla deltagare på grillad korv!
Maj 16 09:00 Båtdyk 1+1 samling 09.00 och 13.00 Moby Dick Lätt Jan-Erik, Birgitta, Christer  
Maj 30 09.00 Hanö (Malkvarn, Bönsäcken) KB Lätt Jan-Erik, Magnus S  
Juni 7 09:00 Introduktion till båtdykning för nybörjare KB Lätt Jan-Erik A, Karl M Olika övningar
Jun 13 09.00 Båtdyk 1+1 djupdyk Konvraket, Stolta slätt stenbrott som reserv KB Medel Mattias P, Hebbe

 

Jun 28 09:00 Båtdyk heldag i skärgården Moby Dick Lätt Kalle M, Lina D, Mattias B

 

Jul 25 09:00 Saltärna med Doppingarna (Viking) Saxemaravarvet Lätt Markus F Anmälan till markus.forsberg@home.se / 0704328022
Aug 9 09:00 Klubbdyk KB Lätt Jerry N, Andreas H  
Aug 14-16 Fr-Sö   Båtmässa - klubben ställer ut Vägga hamn   Styrelsen

 

Aug 22 09:00 Vättern KB Lätt Mattias P, Hebbe,  Anmäl till Mattias P för att planera samåkning
mattias.peratalo@yahoo.se
Sep 6 09:00 Klubbdyk KB Lätt Andreas H, Magnus S  
Sep 19 09:00 "Städa Havet" KB Lätt Styrelsen Mer information kommer
Okt 2-3 Fr-Lö 17:45 Dykläger med SDK Doppingarna  Karöbryggan, Ekenäs Lätt Marcus F 2 dyk varav ett nattdyk.
!!Anmälan krävs till Markus!! Forsberg: markus.forsberg@home.se
Okt 17 13.00 Båtdyk 1 eftermiddag +1 Natt Moby Dick Första dyket Lätt andra medel Mattias B, Christian

 

Okt 23 Fr 18.00 Nattdyk KB Medel Jerry L, Mikael B

 

Nov 7   Divers Night   Lätt Styrelsen Mer info kommer
Dec 31 Tor 10:00 Nyårsdyk   Lätt Styrelsen Mer info kommer

 

Våra sponsorer