Avgiften betalas till klubbens Swish-nummer eller till klubbens bankgiro.

Se Om Klubben för Swish och bankgironummer.

Se Avgifter för aktuella medlemsavgifter.

Den information kassören behöver för varje medlem är:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mobiltelefon
  • E-postadress
  • Personnummer (alla 10 siffrorna) till SSDF:s försäkring
  • Vilken medlemskategori du tillhör. Dykare, UV-rugby (eller båda), samt Junior eller Senior.
  • Om certifierad dykare, ange utbildningsnivå: t.ex. CMAS **, PADI Open Water etc.
  • Ange om du vill ha luftkort

E-postadressen är viktig, då viktig medlemsinformation skickas via mail.

Mejla uppgifterna till kassor@ssdk-karlshamn.se

Från det att du betalar din avgift tar det ca två veckor innan du är registrerad på förbundet. Innan dess är inte din försäkring giltig.