Post Namn Ansvar e-post
Ordförande Mikael Björk Brum-Brum
Ansvarig badplatsrensning
styrelsen@ssdk-karlshamn.se

ordforande@ssdk-karlshamn.se
Vice ordförande Jerry Nilsson Utrustning, Utbildningar styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Kassör Christer Jönsson   styrelsen@ssdk-karlshamn.se

kassor@ssdk-karlshamn.se
Sekreterare Jerry Lilja Utbildningsansvarig

styrelsen@ssdk-karlshamn.se

utbildning@ssdk-karlshamn.se

Ledamot Mattias Borgkvist Säkerhetsanvarig, Hemsidan, Facebook styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Ledamot Karl Melin Fadderansvarig styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Ledamot Birgitta Frejborn Trivselansvarig styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Ledamot Markus Forsberg   styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Ledamot Joel Nilsson UV-Rugbyansvarig styrelsen@ssdk-karlshamn.se
       
       
Suppleant Martin Bohlin Svarten styrelsen@ssdk-karlshamn.se
Suppleant Mattias Perätalo Kompressoransvarig styrelsen@ssdk-karlshamn.se

 

Övriga ansvarsområden

Post Namn Ansvar Kontaktinformation
Klubbdyk Jan-Erik Andersson Klubbdyksplanering  
Revisorer Bengt Månsson  

E-post: revisor@ssdk-karlshamn.se

Telefon: 0708-180399

  Sören Nilsson    
       
Valberedning Örjan Persson Sammankallande  
       

 

Våra sponsorer