Post Namn Ansvar e-post
Ordförande Mikael Björk

Brum-Brum

Ansvarig badplatsrensning

ordforande@ssdk-karlshamn.se
Vice ordförande Jerry Nilsson Utrustning, Utbildningar vice@ssdk-karlshamn.se
Kassör Christer Jönsson   kassor@ssdk-karlshamn.se
Sekreterare Jerry Lilja Utbildningar sekreterare@ssdk-karlshamn.se
Ledamot Mattias Borgkvist

Säkerhetsanvarig, Hemsidan, Facebook

info@ssdk-karlshamn.se
Ledamot Karl Melin Fadderansvarig fadder@ssdk-karlshamn.se
Ledamot Birgitta Frejborn Trivselansvarig fest@ssdk-karlshamn.se
Ledamot Markus Forsberg    
Ledamot Joel Nilsson UV-Rugbyansvarig  
       
        
Suppleant Martin Bohlin Svarten  
Suppleant Mattias Perätalo Kompressoransvarig  

 

Övriga poster

Post Namn Ansvar
  Jan-Erik Andersson Klubbdyksplanering
Revisorer Bengt Månsson  
  Sören Nilsson  
     
Valberedning Örjan Persson  
     

 

Våra sponsorer